SYLWESTROWE OGLOSZENIE

Polityka prywatności

Przetwarzania Twoich danych dokonujemy zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Możesz również bezpośrednio zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dot. przetwarzania przez nas danych
1. Gości naszego hotelu
2. Naszych dostawców i kontrahentów.
Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przez nas używane wyłącznie do przetwarzania pytań zgłaszanych za pomocą niniejszego formularza na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Rejestry wiadomości e-mail będziemy przechowywać przez 12 miesięcy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.
Nie musisz podawać danych do kontaktu, ale bez tego nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, dlatego pola imię i nazwisko oraz e-mail zostały oznaczone jako pola konieczne do kontaktu.

Klauzula informacyjna dla gości hotelu:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PHPU Miratrans Mirosław Stasiak sp.j., Błonie 39, kod pocztowy 99 -100, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000500504, NIP: 5070091619, REGON: 101740641.
 2. 2. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@zatoka-zatoka.pl
 3. Twoje Dane będziemy przetwarzać tylko dla zapewnienia obsługi hotelowej, w tym realizacji obowiązku meldunkowego, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Prowadzimy również monitoring pomieszczeń hotelowych – Sali bankietowej- przetwarzanie Twojego wizerunku odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowo, jeżeli kontaktowałeś się z nami przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie – będzie przetwarzali dane aby udzielić Ci informacji lub wyjaśnień (przetwarzanie jest dokonywane wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Nie będziemy profilowali Twoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, firmom zapewniającym usługi rezerwacyjne.
 5. 6. Twoje dane przetwarzane są przez okres przedawniania możliwych roszczeń, a dane z monitoringu wizyjnego po upływie 3 miesięcy. Dane przekazane przez formularz kontaktowy, są usuwane po upływie 12 miesięcy.
 6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.
 7. 8. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla dostawców i kontrahentów:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PHPU Miratrans Mirosław Stasiak sp.j., Błonie 39, kod pocztowy 99 -100, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000500504, NIP: 5070091619, REGON: 101740641.
 2. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@zatoka-zatoka.pl
 3. Twoje Dane będziemy przetwarzać w celu nawiązania współpracy oraz realizacji obowiązków wynikających z łączących nas umów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Prowadzimy również monitoring pomieszczeń hotelowych – Sali bankietowej- przetwarzanie Twojego wizerunku odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowo, jeżeli kontaktowałeś się z nami przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie – będzie przetwarzali dane aby udzielić Ci informacji lub wyjaśnień (przetwarzanie jest dokonywane wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Nie będziemy profilowali Twoich danych osobowych.
 5. Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym.
 6. 6. Twoje dane przetwarzane są przez okres przedawniania możliwych roszczeń, a dane z monitoringu wizyjnego po upływie 3 miesięcy. Dane przekazane przez formularz kontaktowy, są usuwane po upływie 12 miesięcy.
 7. 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.
 8. I8. nformujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Zobacz Restauracja & Noclegi Zatoka w serwisie mojekonferencje.pl